Kunstverzamelingen van kunstenaars

Datum:

Tijdens 'shaken-not-stirred' laat stichting WEP een aantal kunstverzamelingen van kunstenaars zien. Veel kunstenaars hebben in de loop van hun carriére een behoorlijke verzameling van kunstwerken opgebouwd van gewaardeerde collega's en vrienden. Hoe verhouden zich deze verzamelde werken t.o.v. hun eigen werk. Zit er een lijn in de verzameling en wat vertelt hun collectie? Het belooft een gevarieerde, intiem-spectaculaire tentoonstelling met nationale en internationale kunstenaars te worden.

Geef even door of je komt!

De deelnemende kunstenaar-verzamelaars zijn:
Bezembinder - Langerwerf
Bosch - Oude Munnink
Kie Ellens
Groenenberg - Baars
Martijn Schuppers 

Opening is 15 september om 16:00! Te bezichtigen op 15 september van 13:00 tot 23:00 en 16 september van 13:00 tot 17:00.

Tevens boekpresentatie "!Vengo!", een project van Colien Langerwerf!